Disclaimer

 

Disclaimer

Dank voor uw bezoek aan de website van CPQ Factory!

 

Het intellectuele eigendom van alle uitingen op deze website berust bij CPQ Factory Coöperatie UA. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CPQ Factory is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, 3D-modellen of andere uitingen op deze website te gebruiken of hergebruiken.

 

CPQ Factory streeft naar een zo actueel mogelijke website. Indien desondanks de informatie op of inhoud van deze website onvolledig of onjuist blijkt te zijn, kan CPQ Factory daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De informatie en/of diensten zoals vermeld op deze website worden aangeboden zonder garantie op en/of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. CPQ Factory is gerechtigd de informatie op de website op enig moment te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

 

CPQ Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van informatie zoals vermeld in de hyperlinks waarnaar de website van CPQ Factory verwijst.